Văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền nam

Tiêm chủng mở rộng khu vực miền Nam, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 167, Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.8.38295911

Fax: 84.8.38202814

Email: tcmr.phianam@gmail.com

Xem Tin tức tiêm chủng trên Google+