Văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc

Tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Địa chỉ: Số 1 - Yecxanh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Điện thoại: 84.4.38211634

Fax: 84.4.38210487

Email: tcmrmienbac@gmail.com

Xem Tin tức tiêm chủng trên Google+