Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin sởi miễn phí cho trẻ từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi tại một số tỉnh nguy cơ cao

Ngày 26/04/2014, Bộ Y tế có Quyết định số 1484/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin sởi miễn phí cho trẻ từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi tại một số tỉnh nguy cơ cao.

Chi tiết công văn xem tại đây

 

Xem Tin tức tiêm chủng trên Google+